Terms related to Advanced Technical Test Analyst 2019

Az adatobjektumok állapotsorrendjének, valamint lehetséges változásainak absztrakt megjelenítése, ahol az objektum állapota létrehozás, használat, illetve megszüntetés lehet.
Egy fehérdoboz teszttechnika, amely során a teszteseteket úgy határozzák meg, hogy végrehajtják a definíció-használati változópárokat.
API
Application Programming Interface
Olyan tesztelés, amikor a tesztelendő szoftvert az alkalmazás programozói interfészén át közvetlenül látjuk el utasításokkal.
Olyan szoftver használata (pl. felvevő/lejátszó eszközök), amelyekkel a tesztvégrehajtást lehet irányítani, a várt eredményeket össze lehet hasonlítani az aktuális eredményekkel, tesztelési előfeltételeket lehet meghatározni és egyéb tesztirányítási és jelentési funkciókkal is rendelkezik.
A komponensen belüli első végrehajtható utasítás.
A bemenet egy fajtája.
Olyan eszköz, ami a működési biztonságot támogatja.
Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy döntési eredményeket hajtsanak végre.
Valamilyen szempont - pl. kockázatok, követelmények - módszeres elemzésére épülő tesztelés.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Olyan eszköz, vagy program, amely ugyanazon bemeneteket fogadja, és ugyanazon kimeneteket generálja, mint az adott rendszer.
Egy felhasználónak vagy folyamatnak az erőforrásokhoz való hozzáférésének jóváhagyás.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Egy személy megfigyelésése és reagálásai a szoftvertermék használatából vagy várható használatából fakadóan.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Egy fehérdoboz teszttechnika, amely során a tesztesetek elemi feltételek eredményeit tesztelik.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer meghatározott feltételek mellett alkalmazva olyan funkcionalitást nyújt, amely megfelel a megfogalmazott és a hallgatólagos igényeknek.
Olyan integrációs eljárás, amely összekapcsolja az egyes komponenseket, illetve rendszereket, hogy az alapvető funkcionalitások minél hamarabb működhessenek.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
GUI (GraphicalUser Interface)
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
A rendszer bármely meghibásodása utáni helyreállási átlagidő (számtani közép). Jellemzően a hiba kijavításának tesztelését is.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Olyan eszköz, amely – pl. szándékos beszúrással – hibákat helyez el a szoftverben.
A programozó által használt eszköz a külső hibák reprodukálására, elemzésére és a hibák okainak megtalálására. A hibakereső eszközök lehetővé teszik a program lépésenkénti végrehajtását, illetve bármely utasításánál történő megállítását, valamint a programváltozók vizsgálatát és beállítását.
A programozó által használt eszköz a külső hibák reprodukálására, elemzésére és a hibák okainak megtalálására. A hibakereső eszközök lehetővé teszik a program lépésenkénti végrehajtását, illetve bármely utasításánál történő megállítását, valamint a programváltozók vizsgálatát és beállítását.
Olyan folyamat, amelynek során szándékosan új hibákat adunk a rendszerhez, és azt vizsgáljuk, hogy a rendszer ezeket észreveszi-e, illetve képes-e a hibák után a normális működésre. Az üzemi használat során feltételezhető hibák szimulációjára használatos.
A szoftver azon tulajdonsága, hogy mennyire képes folytatni a normális működését meghatározott teljesítményen a hibás bemenetek, emberi hibák, valamint a hibák és belső rendellenességek ellenére.
Egy web-oldalon található, egy másik web-oldalra vezető mutató.
A tool used to check that no broken hyperlinks are present on a web site.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Annak mértéke, hogy a komponens vagy rendszer milyen mértékben használható fel a lehető legszélesebb körű jellemzőkkel és képességekkel ahhoz, hogy a felhasználók a meghatározott célt meghatározott felhasználási környezetben elérjék.
A programban levő szubrutinok közötti hívási kapcsolatok absztrakt megjelenítése.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Tesztelés egy szoftvertermék karbantarthatóságának meghatározására.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Olyan fehérdoboz teszttechnika, amely során olyan teszteseteket tervezünk, amelyek azon feltétel kimeneteket hajtják végre, amelyek egymástól függetlenül befolyásolják a döntés eredményét.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Tesztelés, melyben a menedzsment, a kiválasztás, a priorizálás, illetve teszttevékenységek és források használata a megfelelő kockázattípusokon és kockázati szinteken alapul.
Folyamat, melynek során döntések és védekező intézkedések születnek a kockázatok egy meghatározott szintre történő csökkentése és az adott szinten tartása érdekében.
Egy feketedoboz teszttechnika, amely során a tesztesetek több paraméter meghatározott értékeinek kombinációit tesztelik.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Technikai és adminisztratív irányítást és felügyeletet alkalmazó tudományág a konfigurációs elem funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározására és dokumentálására az ezen karakterisztikák nyilvántartásának és a jelentés változásának feldolgozási és megvalósítási állapotának megváltoztatására és ellenőrzésére, hogy megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
A tesztelés folyamata meghatározza egy szoftvertermék megbízhatóságát.
Olyan tesztelés, amely során üzemzavarokat szimulálunk, illetve ellenőrzött körülmények között meghibásodásokat idézünk elő. A meghibásodási teszt azt teszteli, hogy a meghibásodás után nincs-e adatvesztés vagy adatromlás, és hogy minden elfogadott szolgáltatási szint fennmaradt-e (pl. bizonyos funkcionalitások elérhetők-e, illetve a válaszidők megfelelők-e).
A rendszer meghibásodásai között eltelt átlagidő (számtani közép). A Meghibásodások Közti Átlagidő (Mean Time Between Failures, MTBF) jellemzően a megbízhatóság-növekedés modell része, amely azt feltételezi, hogy a rendszert a hibajavító folyamat keretében azonnal javítják,
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
Adatelem, mely egy másik adatelem helyét határozza meg, például: egy ilyen adatelem tartalmazza a következő feldolgozandó alkalmazott rekord címét.
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
Olyan átvett művelet, folyamat, struktúra vagy újrahasznosítható megoldás, amely jónak hitt és általánosan elterjedt, a gyakorlatban viszont eredménytelen és/vagy kontraproduktív.
Tesztek, amelyek azt mutatják, hogy egy komponens vagy rendszer nem működik. A negatív tesztelés inkább a tesztelők hozzáállásában, nem pedig egy teszttechnikában vagy módszerben rejlik pl.: rossz, nem elvárt bemenő értékekkel való tesztelés.
Tesztek, amelyek azt mutatják, hogy egy komponens vagy rendszer nem működik. A negatív tesztelés inkább a tesztelők hozzáállásában, nem pedig egy teszttechnikában vagy módszerben rejlik pl.: rossz, nem elvárt bemenő értékekkel való tesztelés.
Tesztelés, amely egy komponens vagy rendszer nemfunkcionális követelményeknek való megfelelősségét értékeli.
Egy logikai kifejezés, amely lehet igaz vagy hamis, és arra használható, hogy a vezérlésfüggést vagy egy alacsonyabb szinten levő döntési logikát kiértékeljünk.
Egy vagy több incidens alapjául szolgáló ismeretlen ok.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy számsorozat, amely véletlenszerűnek tűnik, de valójában egy előre legenerált rendezett számsor egyes elemeit tartalmazza.
Egy komponens vagy rendszer minőségének romlása egy változás miatt.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Programozási nyelvi kifejezés-kiértékelési technika mely során összetett feltételek vizsgálatakor a logikai művetben szereplő második feltétel nem miden esetben kerül kiértékelésre ha a első feltétel elegendő a végső eredmény meghatározásához.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
Olyan tesztelés, amellyel a szoftvertermék skálázhatóságát határozzuk meg.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Olyan eszköz, ami statikus elemzést hajt végre.
Teljesítménytesztelés egy típusa, amikor úgy vizsgálunk egy komponenst vagy rendszert, hogy az előre elvárt vagy annál nagyobb terheléssel vagy csökkentett erőforrás rendelkezésre bocsátással teszteljük - például korlátozott szerver vagy memória hozzáféréssel.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Egy fizikai vagy egy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési karakterisztikáinak egy másik rendszer által történő ábrázolása.
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
Egy adott médiumon található szoftver, amely a telepítő személyt végig vezeti a telepítés folyamatán. Általában futtatja a telepítési folyamatot, a telepítés eredményéről visszajelzést ad, illetve opciókat kínál fel.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszernek milyen az idő -, erőforrás- és kapacitáskihasználtsága a kijelölt funkcionalitás megvalósítása közben.
Olyan teszteszköz, amely terhelést hoz létre egy kijelölt tesztelemhez, és amely a teszt végrehajtása során méri és rögzíti a teljesítményét.
A teljesítményteszt azon típusa, amely egy komponens vagy rendszer különböző terhelések alatti viselkedését értékeli ki, általában a várt alacsony, tipikus, illetve csúcsterhelés mellett.
A tesztelendő alkalmazás egy olyan specifikációja, amely az alkalmazás életszerű használata alatt történő műveleteket írja le. A terhelési profil egy meghatározott számú virtuális felhasználóból áll, amelyek adott időben bizonyos előre definiált műveleteket hajtanak végre a működése profilnak megfelelően.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
A tesztautomatizálás célját szolgáló környezet, amely magába foglalja a tesztelési alapkörnyezetet és a tesztkönyvtárakat.
Olyan személy, aki a tesztautomatizálási architektúra műszaki tervezéséért, implementálásáért és karbantartásáért, továbbá a létrejövő tesztautomatizálási megoldások műszaki fejlesztéséért felelős.
The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.
A tesztobjektum egy típusa, ami egy rendszer.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelés elvégzéséhez szükséges szervezeti tényezők, beleértve a tesztkörnyezeteket, teszteszközöket, irodai környezetet és eljárásokat.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
A tesztstratégia megvalósítása egy adott projektre.
Olyan tevékenység, amely a szükséges tesztvereket készíti elő a tesztvégrehajtásra a tesztelemzés és teszttervezés alapján.
A teszt végrehajtása egy megszakítás nélküli idő intervallumban. A felderítő teszt során minden tesztszakasz az egyes fejezetekre összpontosít, de a tesztelők egyéb tevékenységekkel, illetve új lehetőségekkel is foglalkozhatnak. Ebben az esetben a tesztelő a teszteseteket menet közben készíti, hajtja végre valamint dokumentálja azok eredményét.
Olyan tesztterv, amely általában egy adott (alacsony-, vagy magas-) szintű tervezést foglal magába.
A teszttevékenységek koordinálása köré szerveződő dokumentum, mely az elérendő tesztcélokat, illetve az elérésük módját és ütemezését tartalmazza.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
A teszt által meghívott utasításokban szereplő egyes feltétel eredmények összes kombinációinak lefedettségi aránya. 100% többszörös feltétel lefedettség 100%-os kiterjesztett döntési feltétel lefedettséget is jelent.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy utasításokat hajtsanak végre.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Fehérdobozos teszttechnika, amelyben a teszteseteket a vezérlési folyamok alapján tervezik.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.
Az a tesztfolyamat, amely egy szoftvertermék visszaállíthatóságát vizsgálja.
Az a tesztfolyamat, amely egy szoftvertermék visszaállíthatóságát vizsgálja.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Olyan számítási modell, amely véges számú állapotot és ezen állapotok közötti átmenetet tartalmaz, esetleg kisérő műveletekkel együtt.
Olyan utasítás, amelyet a gépi kódra való lefordítás után a szoftver futás közben műveletként végrehajt, és rendszerint valamilyen adatműveletet hajt végre.
Olyan mutató, amely a saját hatókörén kívüli vagy nem létező pontra hivatkozik.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
Tesztelés egy szoftvertermék karbantarthatóságának meghatározására.
A meghibásodás fizikai, vagy funkcionális megjelenése. Például a rendszer hibamegjelenése lehet a műveletek lelassulása, helytelen kimentek megjelenése, vagy akár a végrehajtás teljes leállása.