Terms related to Foundation V3.1 2018

Az adatobjektumok állapotsorrendjének, valamint lehetséges változásainak absztrakt megjelenítése, ahol az objektum állapota létrehozás, használat, illetve megszüntetés lehet.
Felhasználó vagy bárki más, lehet egy rendszer is, aki/ami a tesztelt rendszerrel meghatározott kapcsolatban áll.
A teszt során tapasztalt viselkedés.
Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Az elfogadási tesztelés egy típusa, amelyet a fejlesztő tesztkörnyezetől eltérő, külső helyen hajtanak végre a fejlesztési szervezeten kívüli szereplők.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy döntési eredményeket hajtsanak végre.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
Egy feketedoboz teszttechnika, melynek során a teszteseteket úgy tervezik, hogy azok lefedjék az összes ekvivalenciapartíciót, minden tartomány egy reprezentatív elemének használatával.
Az a kritérium, amelyet a komponensnek vagy rendszernek teljesítenie kell annak érdekében, hogy a felhasználó, ügyfél vagy egy felhatalmazott entitás átvehesse azt.
Kérdések vagy elvárt attribútumok listáján alapuló felülvizsgálati módszer.
Tapasztalat alapú teszttechnika, melynek során a tapasztalt tesztelő a tesztelemek egy magas szintű listáját használja, melyet feljegyez, ellenőriz vagy egy szabály - vagy követelményhalmazt alkalmaz, melyek alapján a terméket verifikálja.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
Szoftverfejlesztési módszertan, amelyet az agilis szoftverfejlesztés során használnak. A legfontosabb jellemzői a páros programozás, az alapos kód felülvizsgálat, minden kódhoz unit teszt készítése, illetve a kód egyszerűsége és átláthatósága.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Egy komponens vagy rendszer specifikációjának elemzésén alapuló teszttechnika.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer meghatározott feltételek mellett alkalmazva olyan funkcionalitást nyújt, amely megfelel a megfogalmazott és a hallgatólagos igényeknek.
Olyan integrációs eljárás, amely összekapcsolja az egyes komponenseket, illetve rendszereket, hogy az alapvető funkcionalitások minél hamarabb működhessenek.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A felelősségi körök elválasztása, amely az objektív tesztelést segíti.
Tesztterv, amelyet több tesztszint vagy teszttípus koordinálására használnak.
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Annak mértéke, hogy a komponens vagy rendszer milyen mértékben használható fel a lehető legszélesebb körű jellemzőkkel és képességekkel ahhoz, hogy a felhasználók a meghatározott célt meghatározott felhasználási környezetben elérjék.
Annak ellenőrzése, hogy a valamilyen fogyatékkal élő emberek mennyire könnyen tudják használni a komponenst, illetve a rendszert.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Olyan fejlesztési életciklus, amely során a projektet nagyszámú iterációk sorozatára bontják. Egy iteráció egy olyan teljes fejlesztési ciklus, amely egy végrehajtható termék (belső vagy külső) kiadását eredményezi, a végső termék egy részhalmazát, amely iterációról iterációra növekedve válik a végső termékké.
Módosítások vagy megváltozott környezet miatt a működő rendszeren végrehajtott tesztelés.
Olyan tesztelési megközelítés, amely során a tesztkészletünk magába foglalja a bemeneti értékek és előfeltételek összes kombinációját.
Olyan ábra, amely az iterációban hátralevő munkamennyiséget mutatja a maradék idő függvényében. Kiolvasható belőle a kivitelezés állapota és várható alakulása. Az X-tengely általában a futam napjait jelöli, míg az Y-tengely a hátralevő munka mennyiségét (általában vagy elméleti mérnökórában, vagy story pontokban.)
A hiba forrása, melyet eltávolítva a hibajelenség is csökken vagy megszűnik.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Tesztelés, melyben a menedzsment, a kiválasztás, a priorizálás, illetve teszttevékenységek és források használata a megfelelő kockázattípusokon és kockázati szinteken alapul.
Folyamat, melynek során döntések és védekező intézkedések születnek a kockázatok egy meghatározott szintre történő csökkentése és az adott szinten tartása érdekében.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
Technikai és adminisztratív irányítást és felügyeletet alkalmazó tudományág a konfigurációs elem funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározására és dokumentálására az ezen karakterisztikák nyilvántartásának és a jelentés változásának feldolgozási és megvalósítási állapotának megváltoztatására és ellenőrzésére, hogy megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
Magas szintű mutató, amely a fejlesztés eredményességét és/vagy hatékonyságát mutatja, például szoftverfejlesztésnél a kritikus úton történő csúszás.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Olyan eszköz, amely támogatja a követelmények, a követelmény jellemzőinek (pl. prioritás, tudás gazda) rögzítését és magyarázó jegyzetek készítését, valamint megkönnyíti a különböző szintű követelmények nyomon követhetőségét és változás menedzsmentjét. Vannak olyan követelménymenedzsment eszközök, melyek a statikus elemzéshez is segítséget nyújtanak, például konzisztencia ellenőrzéssel vagy előre definiált, követelményekre vonatkozó szabályokkal.
Adott kategóriájú meghibásodások aránya egy adott mértékegységben kifejezve.
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A minőséggel kapcsolatos tevékenységek teljes költsége, amelyek általában megelőzési költségből, a kiértékelési költségekből, a belső és külső meghibásodások költségéből áll.
Minőségmenedzsment része, azon tevékenységek és módszerek összessége, amelyek a minőségi követelmények teljesítésére fókuszálnak
Minőségi jellemzővel kapcsolatos termékkockázat.
Koordinált tevékenységek egy szervezet irányítására és ellenőrzésére a minőség szempontjából. Az irányítás és ellenőrzés minőségi szempontjai általában a következő tevékenységeket foglalják magukba: minőségi előírások, irányelvek készítése, minőségtervezés, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségjavítás.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
An approach to testing in which test activities are planned as uninterrupted sessions of test design and execution, often used in conjunction with exploratory testing.
A projekt egy időpontja, amelyre meghatározott minőségű és mennyiségű (köztes) leszállítandót és eredmény kell felmutatni
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A felhasználók vagy vevők telephelyén levő szoftver és hardver termékek, amelyeken vagy amelyekkel a tesztelendő komponens vagy rendszer futni fog. Ilyen szoftverek például az operációs rendszer, illetve az adatbáziskezelő rendszer.
A műszaki teszttervezési tevékenységet támogató eszköz, amely tesztbemeneteket generál egyéb forrásokból, pl. CASE eszközökből, követelmény menedzsment eszközökből, tesztfeltételekből valamint magából a programkódból.
Tesztelés, amely egy komponens vagy rendszer nemfunkcionális követelményeknek való megfelelősségét értékeli.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
Egy vagy több incidens alapjául szolgáló ismeretlen ok.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy szabadalmaztatott rugalmas iteratív szoftverfejlesztési folyamat keretrendszer, amely 4 projekt életciklus fázisból áll: Elkészítés Kidolgozás Megvalósítás Átadás.
Egy komponens vagy rendszer minőségének romlása egy változás miatt.
A követelmény-specifikációtól, a tervezési, vagy felhasználói dokumentációtól, a szabványoktól, illetve bármilyen elvárástól, vagy tapasztalattól való eltérés. Rendellenességet lehet találni a felülvizsgálat, a tesztelés, az elemzés, a fordítás, vagy a program használata során.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Iteratív, inkrementális keretrendszer az általában agilis szoftverfejlesztést alkalmazó projektekhez.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Egy komponens vagy rendszer belső struktúrája alapján meghatározott lefedettség.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Az elfogadási tesztelés egy típusa annak ellenőrzésére, hogy egy rendszer megfelel-e a szerződéses követelményeinek.
Egy fizikai vagy egy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési karakterisztikáinak egy másik rendszer által történő ábrázolása.
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy időperiódus, ami akkor kezdődik, amikor a szoftverterméket kigondoljuk és akkor fejeződik be, amikor a szoftvert már nem használják. A szoftver életciklus jellemzően a következő fázisokat tartalmazza: koncepció, követelmény, tervezés, megvalósítás, teszt, installáció és ellenőrzés, operáció és üzemeltetés, valamint időnként egy leállítási fázist. Megjegyzés: a fázisok átfedhetik egymást, vagy akár ismétlődhetnek is.
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
Olyan szakértő alapú tesztbecslési technika, amely a csapat tagjainak együttes tudását használja fel minél pontosabb becslések készítésére.
Valamely hiba hatásának a mértéke a rendszer vagy komponens fejlesztésére vagy működésére.
A tesztelő tapasztalatára, tudására és megérzéseire építő tesztelés.
Egy valamilyen médiumon fellelhető utasításhalmaz, amely a telepítő személynek útmutatást nyújt a telepítés folyamatán. Ez lehet egy kézikönyv, lépésről lépésre haladó eljárásleírás, telepítő varázsló, vagy más hasonló folyamat leírás.
Olyan tesztelési megközelítés, amely során a tesztkészletünk magába foglalja a bemeneti értékek és előfeltételek összes kombinációját.
Magas szintű mutató, amely a fejlesztés eredményességét és/vagy hatékonyságát mutatja, például szoftverfejlesztésnél a kritikus úton történő csúszás.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszernek milyen az idő -, erőforrás- és kapacitáskihasználtsága a kijelölt funkcionalitás megvalósítása közben.
Olyan teszteszköz, amely terhelést hoz létre egy kijelölt tesztelemhez, és amely a teszt végrehajtása során méri és rögzíti a teljesítményét.
A teljesítményteszt azon típusa, amely egy komponens vagy rendszer különböző terhelések alatti viselkedését értékeli ki, általában a várt alacsony, tipikus, illetve csúcsterhelés mellett.
Konszenzuson alapuló becslési technika, melyet legfőképpen agilis fejlesztésben, a felhasználói forgatókönyvek ráfordításának vagy viszonylagos méretének becslésére használnak. A Wide Band Delphi módszer egy variánsa, melyben különböző értékeket tartalmazó kártyákból álló kártyacsomagot használnak a csapat által végzett becslésben.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
Teszttevékenységek, feladatok és események listája, meghatározva azok tervezett kezdési és befejezési időpontját, valamint függőségi viszonyait.
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
Az a tevékenység, melynek során a tesztbázis elemzésével meghatározzák a tesztfeltételeket.
A végrehajtási sorrendben végrehajtott teszt esetek sorozata, és az ahhoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amelyre szükség lehet a kezdeti előfeltételek és a végrehajtási tevékenységek utólagos felállításához.
A tesztobjektum egy típusa, ami egy rendszer.
Magas szintű dokumentum, amely a szervezet elveit, megközelítésmódját, valamint céljait mutatja be a tesztelésre vonatkozóan.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Olyan célzott tevékenységek sorozata, amely a szervezet tesztfolyamatainak érettségét és sebességét hivatott fejleszteni, továbbá maguk a fejlesztési program eredményei.
Olyan teszteszköz, amellyel a teszteléshez adatot állíthatunk elő egy már meglévő adatbázisból. Az eszköz alkalmas lehet egyéb adatok generálására, adatok manipulálására, valamint szerkesztésére is.
A tesztelés elvégzéséhez szükséges szervezeti tényezők, beleértve a tesztkörnyezeteket, teszteszközöket, irodai környezetet és eljárásokat.
Teszt tevékenységeket és eredményeket összefoglaló dokumentáció.
A teszttevékenységek során keletkezett adatok összegyűjtése és elemzése, ezt követően az adatokból az érintettek számára egy jelentés készítése.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
A tesztstratégia megvalósítása egy adott projektre.
Olyan tevékenység, amely a szükséges tesztvereket készíti elő a tesztvégrehajtásra a tesztelemzés és teszttervezés alapján.
A teszt tárgyát képező rendszer várt és tényleges eredményeinek összehasonlítását támogató forrás.
A teszt végrehajtása egy megszakítás nélküli idő intervallumban. A felderítő teszt során minden tesztszakasz az egyes fejezetekre összpontosít, de a tesztelők egyéb tevékenységekkel, illetve új lehetőségekkel is foglalkozhatnak. Ebben az esetben a tesztelő a teszteseteket menet közben készíti, hajtja végre valamint dokumentálja azok eredményét.
A teszttevékenységek koordinálása köré szerveződő dokumentum, mely az elérendő tesztcélokat, illetve az elérésük módját és ütemezését tartalmazza.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Nagy projektek esetében az a személy, aki jelentést tesz a tesztmenedzsernek, és felelős egy adott tesztszint vagy egy bizonyos teszttevékenység projektmenedzsmentjéért.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
Egy tesztcikluson belüli tesztkészletek végrehajtásának ütemezése.
A programozási nyelvek egy entitása, ami tipikusan a futtatás legkisebb oszthatatlan egysége.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy utasításokat hajtsanak végre.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Nagy projektek esetében az a személy, aki jelentést tesz a tesztmenedzsernek, és felelős egy adott tesztszint vagy egy bizonyos teszttevékenység projektmenedzsmentjéért.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Olyan utasítás, amelyet a gépi kódra való lefordítás után a szoftver futás közben műveletként végrehajt, és rendszerint valamilyen adatműveletet hajt végre.
Egy komponens vagy rendszer állapotait ábrázoló diagramm, ami az állapotváltozást okozó eseményeket vagy körülményeket is.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.