Terms related to Foundation Extension - Automotive Software Tester 2018

Dinamikus tesztelés, melyet adott hibák kijavítása után hajtanak végre azzal a céllal, hogy megbizonyosadjak afelől, hogy az említett hibák által korábban okozott problémák nem fordulnak elő többé.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
A tesztkészlet által tesztelt feltételek eredményeinek lefedettsége.
Olyan fehérdoboz tesztelési módszer, amely során a tesztesetek feltételekhez tartoznak.
Szervezeti folyamatok teljesítményének és érettségének javítására szolgáló tevékenységek és ezek eredményinek összessége
Olyan keretrendszer, amelyben az ugyanolyan jellegű folyamatokat egy általános modellhez sorolják, pl. a tesztfejlesztési modellhez.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Olyan folyamat, amelynek során szándékosan új hibákat adunk a rendszerhez, és azt vizsgáljuk, hogy a rendszer ezeket észreveszi-e, illetve képes-e a hibák után a normális működésre. Az üzemi használat során feltételezhető hibák szimulációjára használatos.
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Koordinált tevékenységek egy szervezet irányítására és ellenőrzésére a minőség szempontjából. Az irányítás és ellenőrzés minőségi szempontjai általában a következő tevékenységeket foglalják magukba: minőségi előírások, irányelvek készítése, minőségtervezés, minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségjavítás.
Az az eljárás, amivel egy egyed egy tulajdonságához számosságot vagy kategóriát rendelünk.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Egy fizikai vagy egy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési karakterisztikáinak egy másik rendszer által történő ábrázolása.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A teszt tárgyát képező rendszer várt és tényleges eredményeinek összehasonlítását támogató forrás.
Fehérdoboz teszttechnika, amelyben a teszteseteket úgy tervezik, hogy utasításokat hajtsanak végre.
A követelmények egy adott tesztszinten történő nyomon követése a különböző tesztdokumentációkon keresztül (pl. tesztterv, műszaki tesztterv specifikáció, teszteset specifikáció, teszteljárás specifikáció, vagy tesztszkript).