Terms related to Advanced Test Automation Engineer 2016

A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Olyan tesztelés, amikor a tesztelendő szoftvert az alkalmazás programozói interfészén át közvetlenül látjuk el utasításokkal.
Azon mérték, amennyire a teszt tárgyát, illetve annak viselkedését módosítják a tesztelhetőség érdekében.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Olyan tesztelés, amelynek során a tesztelendő szoftvert egy dedikált parancssor interfészen keresztül látjuk el utasításokkal.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Egy szoftver-munkatermék felülvizsgálata a termék előállítójának munkatársai által, amelynek célja, hogy hibákat fedezzen fel illetve javító javaslatokat hozzon. Példák: inspekció, technikai felülvizsgálat, átvizsgálás.
Olyan környezetet biztosító keretrendszer, amelyben egy komponens egyaránt tesztelhető különállóan valamint a megfelelő segédprogramokkal. Hibakeresési funkciójával támogatja a szoftverfejlesztő munkáját is.
Még meg kell határozni.
Olyan eszköz, vagy program, amely ugyanazon bemeneteket fogadja, és ugyanazon kimeneteket generálja, mint az adott rendszer.
Egy felhasználónak vagy folyamatnak az erőforrásokhoz való hozzáférésének jóváhagyás.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy informatikai rendszer funkcionalitásának méretét meghatározó módszer. A mérés független a technológiától. A produktivitás, a szükséges erőforrások, és a projektirányítás mérésének alapjául szolgálhat.
GUI (GraphicalUser Interface)
Olyan tesztelés, melynek során a tesztelés tárgyával való kölcsönhatás a grafikus felhasználói felületen keresztül történik.
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Olyan folyamat, amelynek során szándékosan új hibákat adunk a rendszerhez, és azt vizsgáljuk, hogy a rendszer ezeket észreveszi-e, illetve képes-e a hibák után a normális működésre. Az üzemi használat során feltételezhető hibák szimulációjára használatos.
Egy alkalmazás azon tulajdonsága, hogy milyen egyszerűen lehet hibákat javítani benne, új vagy megváltozott követelmények illetve környezet miatt szükséges módosításokat eszközölni.
Az alkalmazás átadása után végzett módosítások: hiba javítások, teljesítmény vagy más jellemzők feljavítása illetve megváltozott környezetre/követelményekre való alkalmazása.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Egy olyan folyamat, melyben megelőző méréseket végzünk, és döntéseket hozunk, hogy a megadott szintre csökkentsük, vagy azon a szinten tartsuk a kockázatokat.
A tesztek kézi futtatásához szükséges ráfordításszükséglet.
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
Egy egyszerű szkriptkészítési technika a tesztszkriptek bármilyen ellenőrző struktúrája nélkül.
A tesztelés folyamata meghatározza egy szoftvertermék megbízhatóságát.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
A felhasználók vagy vevők telephelyén levő szoftver és hardver termékek, amelyeken vagy amelyekkel a tesztelendő komponens vagy rendszer futni fog. Ilyen szoftverek például az operációs rendszer, illetve az adatbáziskezelő rendszer.
Olyan kétdimenziós táblázat, amely két entitást feleltet meg egymásnak (pl. a követelmények és a tesztesetek). Oda-vissza lehetővé teszi a nyomonkövetést egyik entitásról a másikra, ezáltal lehetővé válik a lefedettség meghatározása, valamint a tervezett változások kihatásainak értékelése.
Olyan fa, amely a hierarchikusan rendezett ekvivalencia partíciókat mutatja.
Command Line Interface, CLI
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Egy szoftvertermék robosztusságának meghatározására vonatkozó tesztelés.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
Teljesítménytesztelés egy típusa, amikor úgy vizsgálunk egy komponenst vagy rendszert, hogy az előre elvárt vagy annál nagyobb terheléssel vagy csökkentett erőforrás rendelkezésre bocsátással teszteljük - például korlátozott szerver vagy memória hozzáféréssel.
Olyan szkriptkészítési technika, ahol a szkriptek többször felhasználható részeiből könyvtárakat szervezünk, illetve ezeket felhasználjuk.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
A teszt tárgyához (magához a termékhez) közvetlenül kapcsolódó kockázat.
Konszenzuson alapuló becslési technika, melyet legfőképpen agilis fejlesztésben, a felhasználói forgatókönyvek ráfordításának vagy viszonylagos méretének becslésére használnak. A Wide Band Delphi módszer egy variánsa, melyben különböző értékeket tartalmazó kártyákból álló kártyacsomagot használnak a csapat által végzett becslésben.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Az általános tesztautomatizálási architektúra rétege, amely azon kódot tartalmazza, amely lehetővé teszi az automatikus tesztek adaptációját a teszt tárgyának különböző komponenseihez, konfigurációihoz, illetve interfészeihez.
(1) Olyan személy, aki egy tesztszervezet és annak más diszciplínákhoz kapcsolódó viszonyához ad útmutatást és stratégiai irányítást. (2) Az a személy, aki meghatározza egy adott IT rendszer tesztelési struktúráját, beleértve a teszteszközök és tesztadatok kezelésének témaköreit.
A teszt tárgyát képező rendszer vagy rendszerkomponens.
Az általános tesztautomatizálási archtektúra egy konkrét példánya, amely a tesztautomatizálási megoldás arhcitektúráját definiálja – pl. a rétegeit, komponenseit, szolgáltatásait és interfészeit.
A tesztautomatizálás célját szolgáló környezet, amely magába foglalja a tesztelési alapkörnyezetet és a tesztkönyvtárakat.
A tesztautomatizálási architektúra realizálása/implementálása, pl. speciális tesztautomatizálási feladatokat elvégző komponensek kombinációja. A komponensek tartalmazhatnak dobozos teszteszközöket, tesztautomatizálási keretrendszereket, valamint teszthardvereket is.
Olyan személy, aki a tesztautomatizálási megoldások implementálásának és továbbfejlesztésének tervezéséért és felügyeletéért felelős.
Olyan személy, aki a tesztautomatizálási architektúra műszaki tervezéséért, implementálásáért és karbantartásáért, továbbá a létrejövő tesztautomatizálási megoldások műszaki fejlesztéséért felelős.
Magas szintű terv, amely a tesztautomatizálás hosszútávú céljainak elérését szolgálja az adott körülmények figyelembevételével.
Az általános tesztautomatizálási architektúra rétege, amely a tesztek implementációját támogatja úgy, hogy lehetővé teszi a tesztkészletek és/vagy a tesztesetek definiálását – például sablonokat és irányelveket ajánl.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Az általános tesztautomatizálási architektúra azon rétege, amely a tesztkészletek és/vagy a tesztesetek kézi, vagy automatikus műszaki tervezését szolgálja.
Testreszabott szoftver interfész,amely lehetővé teszi a teszt tárgyának automatikus tesztjét.
A teszttevékenységek során keletkezett adatok összegyűjtése és elemzése, ezt követően az adatokból az érintettek számára egy jelentés készítése.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Annak százalékos mérőszáma, hogy az adott lefedettségi elemet milyen arányban hajtotta végre a teszteszköz.
Olyan modell, amely leírja egy komponens vagy egy teszt tárgyának tesztelésére használt tesztvert.
A teszt tárgyát képező rendszer várt és tényleges eredményeinek összehasonlítását támogató forrás.
Legtöbbször teszteljárás specifikációra használt kifejezés, elsősorban automatizált teszt esetén.
A tesztfolyamat során keletkezett különböző termékek, például dokumentáció, programkód, inputok, elvárt eredmények, eljárások, fájlok, adatbázisok, környezetek illetve bármilyen egyéb szoftver.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
A tesztautomatizálási architektúra azon rétege, amely a tesztkészletek és/vagy a tesztesetek végrehajtását támogatja.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
Olyan utasítás, amelyet a gépi kódra való lefordítás után a szoftver futás közben műveletként végrehajt, és rendszerint valamilyen adatműveletet hajt végre.
A tesztautomatizálási architektúra rétegeinek, komponenseinek és interfészeinek ábrázolása, amely elősegíti a tesztautomatizálás strukturált és moduláris implementálását.
Még meg kell határozni.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.