Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Olyan tesztelés, amivel a szoftvertermék biztonságát határozzuk meg.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Szimulált vagy tényleges möködési teszt, melyet külső környezetben, a fejlesztői szervezettől független szereplők hajtanak végre.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A felhasználó, vagy a megrendelő által a végterméken végzett feketedoboz tesztelés, amely azt hivatott eldönteni, hogy megfelel-e a termék a megfogalmazott (üzleti) elvárásoknak, illetve folyamatoknak.
Dinamikus tesztelés, melyet adott hibák kijavítása után hajtanak végre azzal a céllal, hogy megbizonyosadjak afelől, hogy az említett hibák által korábban okozott problémák nem fordulnak elő többé.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Tesztelés annak kiértékelésére, hogy meghatározott használati környezetben meghatározott felhasználók által mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedettséget keltően használható egy rendszer.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
Olyan folyamat, amelynek során szándékosan új hibákat adunk a rendszerhez, és azt vizsgáljuk, hogy a rendszer ezeket észreveszi-e, illetve képes-e a hibák után a normális működésre. Az üzemi használat során feltételezhető hibák szimulációjára használatos.
Olyan eljárás, amely meghatározza, hogy egy személy vagy egy folyamat valójában miként van nyilvántartva.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
Annak mértéke, hogy a komponens vagy rendszer milyen mértékben használható fel a lehető legszélesebb körű jellemzőkkel és képességekkel ahhoz, hogy a felhasználók a meghatározott célt meghatározott felhasználási környezetben elérjék.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Integrációs tesztelés egy típusa, melyet a komponensek vagy rendszerek közötti integráció ellenőrzése céljából végeznek.
Tesztelés, melyben a menedzsment, a kiválasztás, a priorizálás, illetve teszttevékenységek és források használata a megfelelő kockázattípusokon és kockázati szinteken alapul.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer információt cserélhessen más komponensekkel vagy rendszerekkel.
Egy szoftvertermék együttműködőképességének meghatározására irányuló tesztelés.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
Egy szoftvertermék hordozhatóságra vonatkozó tesztelés folyamata.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A tesztelés folyamata meghatározza egy szoftvertermék megbízhatóságát.
Olyan tesztelés, amely során üzemzavarokat szimulálunk, illetve ellenőrzött körülmények között meghibásodásokat idézünk elő. A meghibásodási teszt azt teszteli, hogy a meghibásodás után nincs-e adatvesztés vagy adatromlás, és hogy minden elfogadott szolgáltatási szint fennmaradt-e (pl. bizonyos funkcionalitások elérhetők-e, illetve a válaszidők megfelelők-e).
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
Tetszőleges egyed egy tulajdonságához mérés során hozzárendelt számossága vagy kategóriája.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Egy számsorozat, amely véletlenszerűnek tűnik, de valójában egy előre legenerált rendezett számsor egyes elemeit tartalmazza.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Olyan tesztelés, amellyel a szoftvertermék skálázhatóságát határozzuk meg.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
A szoftver belső struktúrájának elemzésén alapuló tesztelés
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Olyan tesztelés, amely a szoftver szabályosságát hivatott vizsgálni.
Olyan tesztelés, amely a szoftver szabályosságát hivatott vizsgálni.
Olyan tesztelés, amely a szoftver szabályosságát hivatott vizsgálni.
Egy fizikai vagy egy absztrakt rendszer kiválasztott viselkedési karakterisztikáinak egy másik rendszer által történő ábrázolása.
A teszt során használt eszköz, számítógépes program vagy rendszer, ami úgy viselkedik, vagy úgy működik, mint egy adott rendszer, melyet megfelelő inputtal vezérlünk.
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
A szoftverfejlesztés minden egyes szakaszában végzett tevékenységek sora, ahogyan logikailag és időrendi szempontból egymáshoz kapcsolódnak.
Annak igazolása, hogy az adott szoftver, illetve személy megfelel a követelményeknek (pl. egy vizsga letételével).
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
A tesztfolyamat végrehajtása a teszt tárgyának egy konkrét verziójára.
Az a tevékenység, melynek során a tesztbázis elemzésével meghatározzák a tesztfeltételeket.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A teszttevékenységek koordinálása köré szerveződő dokumentum, mely az elérendő tesztcélokat, illetve az elérésük módját és ütemezését tartalmazza.
Tesztterv (test plan) készítése vagy módosítása.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.