Terms related to Advanced Agile Technical Tester 2019

Az agilis szoftverfejlesztés alapvető értékeit tartalmazó nyilatkozat. A fő értékek: az egyének és kölcsönhatásaik fontosabbak, mint az folyamatok és az eszközök, a működő szoftver fontosabb, mint a minden részletre kiterjedő dokumentáció, az ügyféllel való együttműködés fontosabb, mint a szerződéses tárgyalások, a változásokra való reagálás fontosabb, mint a terv követése
Az agilis módszertannal (mint pl. az extrém programozás, XP) fejlesztett szoftverek tesztelési gyakorlata. A fejlesztést a tesztelés kiszolgálójának tekinti és annak fontosságát hangsúlyozza, hogy a műszaki teszttervezés megelőzi a fejlesztést.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Olyan rendszer, aminek a meghibásodása, vagy hibás működése emberek súlyos sérüléséhez, halálához, eszközök komoly sérüléséhez, elvesztéséhez vagy környezeti károsodáshoz vezethet.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
Egy szoftver komponens speciális célú vagy részleges megvalósítása. A csonkot arra használjuk, hogy támogassuk a komponens(ek) fejlesztését vagy tesztelését. Helyettesíti a meghívott komponenst.
Olyan környezetet biztosító keretrendszer, amelyben egy komponens egyaránt tesztelhető különállóan valamint a megfelelő segédprogramokkal. Hibakeresési funkciójával támogatja a szoftverfejlesztő munkáját is.
Egy feketedoboz teszttechnika, melynek során a teszteseteket úgy tervezik, hogy azok lefedjék az összes ekvivalenciapartíciót, minden tartomány egy reprezentatív elemének használatával.
Az a kritérium, amelyet a komponensnek vagy rendszernek teljesítenie kell annak érdekében, hogy a felhasználó, ügyfél vagy egy felhatalmazott entitás átvehesse azt.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Annak mértéke, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire működőképes és elérhető, amikor használni szeretnék.
Emberi tevékenység, amely során helytelen eredmény jön létre.
A rendszer minden olyan összetevője, amely információt és vezérlést biztosít a felhasználó számára a rendszerrel kapcsolatos konkrét feladatok elvégzéséhez.
Logikai kifejezés, amelyet igaznak vagy hamisnak lehet értékelni.
Egymáshoz kapcsolódó tevékenységek halmaza, amely a bemenő értékekből kimenő értékeket generál.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Egy központi ötlet, vagy szó körül más szavak, ötletek, feladatok, vagy egyéb egységek elrendezését, illetve szerkesztését szolgáló ábra. Gondolattérképeket ötletek létrehozására, megjelenítésére, rendezésére és osztályozására használnak, illetve segíthetnek tanulmányok, szervezetek, problémamegoldások és döntések meghozatalában és leírásában.
Egy általánosan elfogadott hüvelykujj-szabály, amely segít elérni a célt.
Egy projekttermék azon tökéletlensége vagy hiányossága, ami nem felel meg a követelményeknek vagy a specifikációnak.
A komponensek, vagy rendszerek nagyobb egységbe történő összeolvasztásának folyamata.
Az a tényező, amely a jövőben negatív következményeket okozhat. Általában, mint hatás és valószínűség jelenik meg.
Tesztelés, melyben a menedzsment, a kiválasztás, a priorizálás, illetve teszttevékenységek és források használata a megfelelő kockázattípusokon és kockázati szinteken alapul.
A szoftver tervének, illetve belső struktúrájának összetettsége megértés, karbantartás, valamint verifikálás szempontjából.
A rendszer, illetve a szoftver összeállítása az alkotóelemeinek száma, jellege és kapcsolatai alapján.
Technikai és adminisztratív irányítást és felügyeletet alkalmazó tudományág a konfigurációs elem funkcionális és fizikai karakterisztikáinak meghatározására és dokumentálására az ezen karakterisztikák nyilvántartásának és a jelentés változásának feldolgozási és megvalósítási állapotának megváltoztatására és ellenőrzésére, hogy megfelel-e a meghatározott követelményeknek.
Olyan szabvány, amely leírja az adat vagy a programösszetevők tervezés vagy tervezési leírásának jellegzetességét.
Egy olyan értékelés eredménye, amely néhány fontos kérdést, problémát vagy lehetőséget azonosít.
Méréseknél használatos skála és mérési módszertan.
A tesztelendő rendszer, vagy egy komponens modelljén alapuló teszt, mint a megbízhatóság-növekedés modell, használati modellek, mint a működési profilok, vagy viselkedési modellek, mint a döntési tábla, vagy az állapotátmenet diagramm.
Olyan fejlesztői tevékenység, amely során minden nap során a teljes rendszert lefordítják és összeszerkesztik (általában éjszaka), hogy mindig elérhető legyen egy olyan konzisztens rendszer, amely tartalmazza a legfrissebb változtatásokat.
Tesztelés, amely egy komponens vagy rendszer nemfunkcionális követelményeknek való megfelelősségét értékeli.
Egy elemhez rendelt (üzleti) fontosság, például hiba prioritás.
Egy vagy több incidens alapjául szolgáló ismeretlen ok.
A projekt egy időben, költségekben és erőforrásokban korlátozott, adott követelményeknek megfelelő cél érdekében kezdő és végidőpontokkal ellátott koordinált és kontrollált tevékenységek halmaza.
Olyan tesztelés, amely a tesztelendő rendszerre és a megszerzett tesztadatokra dinamikus válaszokat ad. Tipikusan lerövidített tervezési ciklus jellemzi, a műszaki teszttervezés és a teszt megvalósítása csak a teszt tárgyának rendelkezésre állása után történik.
Egy komponens vagy rendszer minőségének romlása egy változás miatt.
Annak fokmérője, hogy egy komponens vagy rendszer mennyire képes az elvárt működésre érvénytelen bemenetek vagy szűkös környezeti erőforrások mellett.
Egy teszt sikeresnek minősül, ha a kapott eredmény megfelel az elvárt eredménynek.
Akkor mondjuk, hogy egy teszt elbukik, ha a tényleges eredménye nem egyezik meg az elvárt eredménnyel.
A szoftver azon képessége, hogy az upgrade után alkalmazkodjon a megnövekedett terheléshez.
A definiált, illetve tervezett tesztek egy olyan halmaza, amely a komponens, illetve a rendszer fő funkcionalitásait hivatott tesztelni abból a célból, hogy meggyőződjünk arról, hogy a program legkritikusabb részei működnek-e. A teszt során nem megyünk bele a részletekbe. A napi integráció és a smoke tesztek a leggyakrabban használt ipari eljárások közé tartoznak.
Egy dokumentum, ami ideális esetben teljesen, precízen és ellenőrizhetően határozza meg egy komponens vagy rendszer követelményeit, konstrukcióját, viselkedését vagy egyéb karakterisztikáit. A követelmények ellenőrzésének a folyamatát is meghatározhatja.
A forráskód elemzése anélkül, hogy a szoftvert futtatnánk.
Formális, esetleg szerint kötelező jellegű követelmények, amelyeket egy adott munka elvégzési módjának következetes előírására, illetve irányelvek meghatározására használnak (pl. ISO/IEC szabányok, IEEE szabványok és szervezeti szabványok)
Számítógépes programok, folyamatok és esetlegesen a számítógépes rendszer üzemelésére vonatkozó dokumentációk és adatok.
A komponensnek, vagy a rendszernek a követelmény-dokumentációban meghatározott attribútuma (pl. a megbízhatóságra, a használhatóság, illetve műszaki tervezési jellemzőire).
Mozaikszó - Computer Aided Software Engineering, azaz számítógép által támogatott szoftvertervezés.
A tesztelő tapasztalatára, tudására és megérzéseire építő tesztelés.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
Egy vagy több teszteset halmaza.
Magas szintű terv, amely a tesztautomatizálás hosszútávú céljainak elérését szolgálja az adott körülmények figyelembevételével.
A végrehajtási sorrendben végrehajtott teszt esetek sorozata, és az ahhoz kapcsolódó minden olyan tevékenység, amelyre szükség lehet a kezdeti előfeltételek és a végrehajtási tevékenységek utólagos felállításához.
A tesztobjektum egy típusa, ami egy rendszer.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
A tesztvégrehajtás következménye/kimenete, amely lehet: képernyő, adatváltozás, riport, kiküldött kommunikációs üzenet stb.
A tesztelést támogató eszközök együttese, beleértve minden hardver és szoftver eszközt.
A tesztstratégia megvalósítása egy adott projektre.
Olyan tevékenység, amely a szükséges tesztvereket készíti elő a tesztvégrehajtásra a tesztelemzés és teszttervezés alapján.
A tesztvégrehajtáshoz kapcsolódó részletek időrendi rögzítése.
Olyan teszteszköz, amely teszteket hajt végre egy kijelölt tesztelemen, és értékeli az eredményeket az elvárt eredmények és az utófeltételek alapján.
Annak vizsgálata és konfirmálása, hogy a szoftver tervezett felhasználási céljának megfelelő követelmények teljesülnek-e.
Az adott követelmények teljesülésének vizsgálata és konfirmálása.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.
A szoftver válasza adott előfeltételekre és bemeneti értékekre.
Egy projekt végén, a projekttagokkal tartott megbeszélés, melyen értékelik a projektet és a tanulságokat egy következő projekt számára.
(1) strukturált megközelítés az egyének, csapatok, szervezetek jelen állapotból a kívánt jövőbeli állapotba történő átmenetének kezelésére (2) a termékben, vagy szolgáltatásban történő változások, vagy tervezett változások irányított végrehajtása.
A számítógép által tárolt elem, amelyet a szoftver a nevén hivatkozva ér el.
Egy komponens vagy rendszer állapotait ábrázoló diagramm, ami az állapotváltozást okozó eseményeket vagy körülményeket is.
Események egy sora, például egy komponens vagy rendszer kezdő és végpontja közötti végrehajtható utasítások.