Odchylka

Jakákoliv událost, která vyžaduje prozkoumání.

Present in sylabi

Original definition:  Odchylka @ISTQB Glossary