Incident Testování

Jakákoliv událost, která vyžaduje prozkoumání.

Present in sylabi