Testhendelse

Enhver hendelse som skjer under testutførelse og som krever nærmere undersøkelse.

Present in sylabi

Original definition:  Testhendelse @ISTQB Glossary