Odchylenie

Każde zdarzenie wymagające zbadania.

Present in sylabi

Original definition:  Odchylenie @ISTQB Glossary