Terms related to Foundation Extension - Gambling Industry Tester 2018

Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.
Niezależne badanie produktu pracy, procesu lub zestawu procesów wykonywane przez stronę trzecią, mające na celu ocenę zgodności ze specyfikacjami, standardami, umowami lub innymi kryteriami. .
Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie.
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
Proces potwierdzający, że moduł, system lub osoba spełnia określone wymagania.
Instancja procesu testowego dotycząca pojedynczej, identyfikowalnej wersji przedmiotu testów.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Stopień, w jakim moduł lub system może być używany przez ludzi z szerokim zakresem cech i możliwości, by osiągnąć określony cel w określonym kontekście użycia.
Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone.
Wszystkie moduły systemu, które dostarczają informacji i nadzorują użytkownika, by zrealizować określone zadania systemu.
Stopień, w jakim moduł lub system może wymieniać informacje z innymi modułami lub systemami lub wykonywać wymagane funkcje, współużytkując to samo środowisko sprzętowe lub programowe.
Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone.
Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone.
Zbiór warunków definiujących kiedy można oficjalnie uznać określone zadanie za ukończone.
Skala pomiaru i sposób jej stosowania do pomiarów.
Liczba bądź kategoria przypisana do atrybutu/cechy obiektu poprzez wykonanie pomiaru.
Czynności wykonywane na każdym etapie wytwarzania oprogramowania oraz układ ich wzajemnych relacji logicznych i chronologicznych. (SDLC - od ang. software development lifecycle).
organizacja odpowiedzialna za testowanie i certyfikowanie oprogramowania, sprzętu, oprogramowania wbudowanego, platform i systemów operacyjnych zgodnie z przepisami prawa dla miejsca, w którym produkt będzie używany.
Status wyniku testu, w którym rzeczywisty wynik nie zgadza się z wynikiem oczekiwanym.
Stopień, w jakim moduł lub system wykonuje określone funkcje w określonych warunkach przez określony czas.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Stopień, w jakim moduł lub system jest sprawny i dostępny, gdy jest wymagane jego użycie.
Dokumentacja opisująca cele testowe do osiągnięcia oraz środki i harmonogram ich realizacji, zorganizowana tak, by koordynować czynności testowe.
Czynność tworzenia planów testów lub wprowadzanie do nich zmian
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Zasób wiedzy używany jako podstawa dla analizy i projektowania testów.
Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
Zapasowy tryb operacyjny, w którym funkcje systemu, gdy stają się one niedostępne, są przejmowane przez system pomocniczy.
Zestaw warunków wstępnych, danych wejściowych, akcji (w stosownych przypadkach), oczekiwanych rezultatów i warunków końcowych opracowany w oparciu o warunki testowe.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Formalny, o ile to możliwe obowiązkowy, zbiór wymagań stworzony i używany do opisu zalecanego spójnego podejścia do sposobu pracy lub do dostarczania wytycznych (np. normy ISO/IEC, normy IEEE lub normy w organizacjach).
Urządzenie, program komputerowy albo system używany podczas testowania, który przy zadanym zbiorze wejść zachowuje się lub działa tak jak dany system.
Zestaw jednego lub więcej przypadków testowych.
Testowanie w celu określenia, czy muzyka i efekty dźwiękowe w grze komputerowej będą odpowiednio angażować użytkownika w tę grę.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Rodzaj testowania, w którym procesy biznesowe są testowane od początku do końca w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.
Typ testów integracyjnych wykonywanych w celu sprawdzenia poprawności przekazywania danych i sterowania pomiędzy modułami lub systemami.
Rodzaj testowania, w którym procesy biznesowe są testowane od początku do końca w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie, w którym zarządzanie, wybór, priorytetyzacja i wykorzystanie działań testowych i zasobów są oparte na odpowiednich na odpowiednich typach i poziomach ryzyka.
Technika testowania mająca na celu odkrycie słabych punktów zabezpieczeń (znanych lub nie), by uzyskać nieautoryzowany dostęp.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie mające na celu określenia, czy wielu graczy może jednocześnie wchodzić w interakcję ze światem gry hazardowej, z komputerowo sterowanymi przeciwnikami, serwerami gry i ze sobą nawzajem, zgodnie z założeniami projektu gry.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie mające na celu określenie skalowalności oprogramowania.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie mające na celu określenia, czy gra zwraca poprawne matematycznie wyniki na ekran, na konto gracza oraz na konto kasyna.
Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.
Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.
Testowanie mające na celu ocenę stopnia, w jakim system może być używany przez określonych użytkowników w sposób skuteczny, wydajny i przynoszący satysfakcję w określonym kontekście użycia
Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.
Testowanie oparte na analizie wewnętrznej struktury modułu lub systemu.
Testowanie mające na celu ustalenia współdziałania oprogramowania.
Testowanie przeprowadzane przez testerów przyjmujących role graczy, aby ocenić satysfakcję gracza z gry.
Testowanie mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń oprogramowania.
Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.
Testowanie oceniające poprawność implementacji tablicy wypłat, wyników działania generatorów liczb losowych i teoretycznego procentu zwrotu z wygranej w grze.
Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych celach testowania.
Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
Usterka nie wykryta przez czynność testową, która mogła tę usterkę znaleźć.
Procedura określająca, czy osoba lub proces jest naprawdę tym, lub czym deklaruje, że jest.
Stopień, w jakim dany moduł lub system może być używany przez określonych użytkowników dla osiągnięcia określonych celów w określonym kontekście użytkowania.
Wyrażenie logiczne, którego wartością może być prawda albo fałsz.
Wyrażenie logiczne, którego wartością może być prawda albo fałsz.
Dane otrzymane przez moduł lub system z zewnętrznego źródła.
Sprawdzenie poprawności i dostarczenie obiektywnego dowodu, że produkt procesu wytwarzania oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania.
Stopień, w jakim dwa lub więcej modułów lub systemów może wymieniać między sobą informacje i wykorzystywać informacje, które zostały wymienione.
Proces zamierzonego dodawania defektów do systemu w celu wykrycia, czy system może wykryć defekt i pracować mimo jego występowania. Wstrzykiwanie błędów stara się imitować błędy, które mogą wystąpić w produkcji.
Dane przesyłane przez moduł lub system do zewnętrznego miejsca przeznaczenia.
Postanowienie zawierające kryteria, które należy spełnić.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Konsekwencja/wynik wykonania testu.
Stopień, w jakim moduł lub system chroni informacje i dane tak, aby osoby lub inne moduły lub systemy miały stopień dostępu odpowiedni do rodzajów i poziomów autoryzacji.
Stopień, w jakim moduł lub system chroni informacje i dane tak, aby osoby lub inne moduły lub systemy miały stopień dostępu odpowiedni do rodzajów i poziomów autoryzacji.
Odpowiedź modułu lub systemu na zestaw wartości wejściowych i warunków wstępnych.
Status wyniku testu, dla którego wynik rzeczywisty jest zgodny z wynikiem oczekiwanym.