Testowanie Uregulowań

Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.

Present in sylabi