Samsvartesting

Testing av systemets eller komponentens samsvar med standarder, konvensjoner o.l.

Present in sylabi

Original definition:  Samsvartesting @ISTQB Glossary