Testování Shody

Proces testování s cílem určit shodu komponenty nebo systému.

Present in sylabi