Testování Scénaře

Technika návrhu testů černé skříňky, ve které jsou testovací případy navrženy tak, aby pokryly chování definované případy užití.

Present in sylabi