Testning För Överensstämmelse

Den testprocess som bestämmer att komponenten eller systemet uppfyller givna regler, d.v.s. överensstämmer med viss accepterad standard.

Present in sylabi