Test Mot Standarder

Testing av systemets eller komponentens samsvar med standarder, konvensjoner o.l.

Present in sylabi