Typ Testów

Grupa czynności w testowaniu ukierunkowana na określone charakterystyki modułu lub systemu, oparta na specyficznych celach testowania.

Present in sylabi

Original definition:  Typ Testów @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term