Testtyp

Gruppering av testfall efter sort eller typ av testning som testfallen utför, av en viss kvalitet eller attribut, t.ex. gränssnittstest, regressionstest, robusthetstest. Grupperingen är oberoende av testfas och testnivå.

Present in sylabi

Original definition:  Testtyp @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term