Testowanie Tablicy Wyników Gier

Testowanie mające na celu określenia, czy gra zwraca poprawne matematycznie wyniki na ekran, na konto gracza oraz na konto kasyna.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term