Współdziałanie

Stopień, w jakim dwa lub więcej modułów lub systemów może wymieniać między sobą informacje i wykorzystywać informacje, które zostały wymienione.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term