Interoperabiliteit

De mate waarin twee of meer componenten of systemen informatie kunnen uitwisselen en de informatie kunnen gebruiken die is uitgewisseld.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term