Tværoperationalitet

Et mål for i hvilken grad to eller flere komponenter eller systemer kan udveksle information og bruge de informationer, der er udvekslet.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term