Interoperabilitet

Programvarans kapacitet att samverka med en eller flera specificerade komponenter eller system.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term