Terms related to Foundation Extension - Automotive Software Tester 2018

En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
Bug
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
En mangel eller utilstrækkelighed i et arbejdsprodukt som derved ikke lever op til dets krav eller specifikationer.
Et mål for i hvilken grad en komponent eller et system kan overføres fra ét hardware- eller softwaremiljø til et andet.
Et logisk udtryk, der kan evalueres som SANDT eller FALSK. Anvendes i white-box test.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En dynamisk test udført efter rettelse af defekter med det formål at bekræfte at afvigelser som følge af defekterne ikke optræder længere.
En white-box testteknik hvor testcases er designet til at afvikle instruktioner.
En standard der beskriver karakteristikker for et design eller en designbeskrivelse for data eller program komponenter.
Et mål for i hvilken grad en komponent, system eller proces opfylder specificerede krav og / eller bruger / kunders behov og forventninger.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Den kvalitetsstyring der fokuserer på at skabe tillid til, at kvalitetskravene bliver opfyldt.
Koordinerede aktiviteter til at styre og kontrollere en organisation med hensyn til kvalitet. Det omfatter etablering af kvalitetspolitik og kvalitetsmål, kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring.
En afvigelse når hukommelsen tilgås grundet en defekt i programmets logik til dynamiske memoryallokering, der forårsager, at det ikke frigiver hukommelse efter det er færdigt med at bruge den. Det medfører til sidst at programmet og / eller andre samtidige processer fejler på grund af manglende hukommelse.
Processen at tildele et nummer eller en kategori til en enhed for at beskrive en attribut i denne enhed.
Et program af aktiviteter designet til at forbedre performance og modenhed af en organisations processer samt resultatet af et sådant program.
Et rammeværk hvor processer af samme slags klassificeres i en overordnet model.
Et projekt er en unik række af koordinerede og kontrollerede aktiviteter med start- og slutdatoer foretaget for at nå et mål, der er i overensstemmelse med specifikke krav, herunder tids-, omkostnings- og ressourcebegrænsninger.
Den overordnede proces hvor risici identificeres og vurderes.
Processen der undersøger identificerede risici og bestemmer risikoniveauet.
Påvirkning af udvalgte adfærdskarakteristika for et fysisk eller abstrakt system, udført af et andet system.
Computerprogrammer, procedurer og eventuelt tilhørende dokumentation og data, der hører til driften af et IT-system.
En komponent- eller systemattribut specificeret eller forudsat af kravdokumentationen (f.eks. pålidelighed, brugervenlighed eller designbegrænsninger).
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
En gruppe af produktattributter som har indflydelse på kvaliteten.
Et dokument der på en fuldstændig, præcis og verificerbar måde specificerer krav, design, adfærd og andre karakteristika for en komponent eller et system, og deruden ofte procedurerne for at afgøre, om de er blevet opfyldt.
Et formelt, eventuelt obligatorisk, sæt af krav udviklet og brugt til at foreskrive konsistente fremgangsmåder at arbejde på eller til at give retningslinjer. F.eks. ISO / IEC-standarder, IEEE standarder og organisatoriske standarder.
En proces bestående af alle statiske og dynamiske livscyklusaktiviteter, som har at gøre med at planlægge, forberede og evaluere softwareprodukter. Processen indeholder desuden relaterede arbejdsprodukter for at kunne afgøre om softwareprodukterne opfylder de specificerede krav, for at demonstrere at de passer til deres formål og for at finde defekter.
Processen at køre test på komponenten eller systemet under test og dermed frembringe faktiske resultater.
Data oprettet eller udvalgt for at opfylde startbetingelserne for testafvikling samt data til afvikling af en eller flere testcases.
Grunden til eller formålet med at designe og afvikle en test.
Viden der bliver brugt som grundlag for testanalyse og -design.
Den person der er ansvarlig for projektstyring af testaktiviteter og ressourcer samt evaluering af et testobjekt. Den person der leder, kontrollerer, administrerer og planlægger og styrer evalueringen af et testobjekt.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.
En kilde til forventede resultater til sammenligning med de faktiske resultater af systemet under test.
En testrapport der evaluerer de testede elementer imod deres slutkriterier.