Testorakel

En kilde til forventede resultater til sammenligning med de faktiske resultater af systemet under test.

Present in sylabi

Original definition:  Testorakel @ISTQB Glossary