Wyrocznia Testowa

Źródło określające oczekiwane wyniki w celu porównania z faktycznym wynikiem testowanego systemu.

Present in sylabi