Testovací Orákulum

Zdroj, ve kterém je možno porovnat pro daný testovaný systém očekávané výsledky se skutečnými.

Present in sylabi