Testovací Ovladač (Mock)

Zástupná komponenta nebo nástroj (jako dočasná náhrada jiné komponenty), zajišťující řízení nebo volání izolované položky testování.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term