Sterownik

Tymczasowy moduł lub narzędzie, które zastępuje inny moduł i steruje lub wywołuje izolowany element testowy.

Present in sylabi

Original definition:  Sterownik @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term