Sterownik Testowy

Tymczasowy moduł lub narzędzie, które zastępuje inny moduł i steruje lub wywołuje izolowany element testowy.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term