Współistnienie

Stopień, w jakim moduł lub system może wykonywać wymagane funkcje, dzieląc środowisko i zasoby z innymi modułami lub systemami bez negatywnego wpływu na żaden z nich.

Present in sylabi

Original definition:  Współistnienie @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term