Samenwerking

De mate waarin een component of systeem de vereiste functies kan uitvoeren terwijl omgeving en bronnen met andere componenten of systemen worden gedeeld zonder een negatief gevolg op een van hen.

Present in sylabi

Original definition:  Samenwerking @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term