Koexistence

Míra, do které může komponenta nebo systém plnit požadované funkce při sdílení prostředí a zdrojů s jinými komponentami nebo systémy, aniž by to mělo negativní dopad na některou/některý z nich.

Present in sylabi

Original definition:  Koexistence @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term