Kombinační Testování

Technika návrhu testů černé skříňky, při které jsou testovací případy navrženy tak, aby došlo k vykonání specifických kombinací hodnot několika (vstupních) parametrů.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term