Testowanie Kombinatoryczne

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane tak, by wykonywać określoną kombinację wartości wielu parametrów.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term