Sameksistens

Programvareproduktets evne å være sammen med annen uavhengig programvare i en felles omgivelse der en deler felles ressurser.

Present in sylabi

Original definition:  Sameksistens @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term