Samexisterande

Förmågan hos en programvara att samexistera med annan oberoende programvara i en gemensam miljö där dessa delar gemensamma resurser.

Present in sylabi

Original definition:  Samexisterande @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term