Scrum

Ett iterativt, inkrementellt ramverk för hantering av projekt, vanligen använt i agila programvaruutvecklingsmetoder.

Present in sylabi

Original definition:  Scrum @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term