Scrum

Iterativně inkrementální rámec pro řízení projektů běžně používaný v agilním vývoji softwaru.

Present in sylabi

Original definition:  Scrum @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term