SCRUM

Iteracyjna, przyrostowa struktura zarządzania projektem, powszechnie stosowana w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania.

Present in sylabi

Original definition:  SCRUM @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term