Sekreterare

En person som ansvarar för att i ett loggningsformulär dokumentera varje defekt som påtalats och varje förslag till processförbättringar under ett granskningsmöte. Sekreteraren måste säkerställa att loggningsformuläret är läsbart och går att förstå.
Original definition:  Sekreterare @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term