Zapisovač

Osoba, která zaznamenává informace během schůzek zaměřených na revizi (přezkoumání).

Present in sylabi

Original definition:  Zapisovač @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term