Sekretær

Personen som skal protokollere alle feilene nevnt og forslagene for forbedring gjort under et gjennomgangsmøte. Sekretæren skal sørge for at protokollen er lesbar og forståelig.
Original definition:  Sekretær @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term