Rejestrujący

Osoba zapisująca informacje podczas spotkań przeglądowych.

Present in sylabi

Original definition:  Rejestrujący @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term