Klíčový Indikátor Výkonu

Metrika, za jejiž pomoci lze posoudit výkonnost procesu.

Present in sylabi