Klíčový Faktor Úspěchu

Prvek nezbytný pro organizaci nebo projekt určující naplnění jejich poslání. Klíčovými faktory úspěchu jsou ty kritické faktory nebo činnosti potřebné pro zajištění úspěchu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term