Krytyczny Czynnik Sukcesu

Element niezbędny w organizacji lub projekcie do wypełnienia jej/jego misji. Krytyczne czynniki sukcesu to te czynniki lub aktywności, które są niezbędne do zapewnienia powodzenia.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term