Kritisk Suksessfaktor

En faktor som er nødvendig for at en organisasjon eller et prosjekt skal nå sine mål. Kritiske suksessfaktorer er de faktorene eller aktivitetene som er nødvendige for å sikre suksess.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term