Oczekiwany Wynik,2 Przewidywany Wynik

Obserwowalne przewidywane zachowanie przedmiotu testów w określonych warunkach, na podstawie jego podstawy testowej.

Present in sylabi